Biuro tłumaczeń w Radomiu

Potrzebne dokumenty

Cennik

W dzisiejszych czasach nierzadko konieczne jest pozyskiwanie informacji spoza obrębu naszego kraju, jak i komunikowanie się z poszczególnymi podmiotami celem współpracy. W wielu sytuacjach związanych ze wspomnianą komunikacją niezbędne jest rzetelne, uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów, umów oraz innych tekstów. Z tego względu warto jest poprosić o pomoc moje biuro tłumaczeń. Radom, Grójec a także Warszawa to lokalizacje, w których przede wszystkim  świadczę usługi tłumaczeniowe, jednak obsługuję też klientów z całego kraju.

 

Kim jest tłumacz przysięgły?

 

Nazywa się tak osobę, która została wpisana przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych. Aby uzyskać takie uprawnienie należy zdać egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki niemu tłumacz może zajmować się tłumaczeniami wyższej rangi i wagi, niż tłumaczenia zwykłe. Chodzić może bowiem o tłumaczenie dokumentów urzędowych czy zagadnień z zakresu prawa i rachunkowości. Wszystkie zawarte w owych dokumentach informacje są poufne. Nierzadko też biuro zajmuje się tłumaczeniem umów z zagranicznymi podmiotami.

 

Trzeba zaznaczyć, iż w niektórych przypadkach poszczególne organy mogą wymagać tego, by tłumaczenie powstało na podstawie nie kopii dokumentu, ale oryginału (informacja o źródle zawsze znajduje się w formule poświadczającej tłumaczenie). Z tego powodu tłumaczenia poświadczone nie odbywają się poprzez wysłanie tekstów do klienta, ale zgodnie z wymogami prawa poprzez osobiste spotkanie, zwykle odpowiednio wcześniej ustalone przez obie strony. Oczywiście, nie dotyczy to tłumaczeń zwykłych. Najczęściej obsługuję klientów z Radomia, Grójca oraz Warszawy, jednak działam na terenie całego kraju.

 

W razie zainteresowania ofertą zapraszam do kontaktu. Na dole strony znajduje się formularz kontaktowy, można także skorzystać z podanego numeru telefonu. Zapewniam, iż wszystkie wykonywane przeze mnie tłumaczenia są rzetelne i terminowe.

KONTAKT

Prosimy o kontakt poprzez formularz
lub na adres mailowy:

a.jonczyk.tlumaczenia@gmail.com 

tel: 513 769 604